Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan

Ating katauha’y paunlarin at karanasa’y pagyamanin sa natatangi at napapanahong serye ng Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan.

Author/s:

Estifania Gloria L. Lee at Annie R. Villazamora

Level/s: Grades 4, 5, 6

ORDER THIS BOOK
  • Ang serye ay alinsunod sa K to 12 curriculum.
  • Sistematikong pinagsasanib ang Entrepreneurship at ICT, Agrikulturang Pang-Elementarya, Karunungang Pantahanan, at Sining Pang-Industriya sa mga gawaing nakapaloob sa aklat.
  • Ang mga aralin ay makakatulong sa mga mag-aaral na mahubog ang
    kaisipan, kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng mga karapat-dapat na gawain tungo sa
    pag-unlad at pagbuti ng uri ng pamumuhay ng sarili, mag-anak, at pamayanan.
  • Ang mga gawain ay madaling sundan, naaangkop sa paksa, learner-centered, at nahihikayat ang
    mga mag-aaral ipamalas ang kanilang pagkamasining at pagkamalikhain.

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search