Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan

Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay tumutugon sa inyong pangangailangan sa isang serye sa paggawa na nakasulat sa Filipino. Naaayon sa Desired Learning Competencies, ang bawat aklat sa serye ay naglalaman ng kumpletong kaalaman tungkol sa asignatura at ng mga karagdagang gawain at aralin upang mapagtibay ang natutuhan ng mga mag-aaral. Naglalaan din ang serye ng mga pamukaw-interes na gawain upang maging masigla ang pag-aaral tungkol sa pagpapaunlad sa sarili, pamilya, at kabuhayan.

Author/s:

Juanita Guerrero at Violeta Casamayor; Koordineytor: Juanita S. Guerrero at Gloria P. Martin; Kontribyutor: Araceli Amores, Frenida Resurreccion, Epifania Tibay, at Concepcion Vidanes; Konsultant: Virginia Floresca-Cawagas

Level/s: Baitang 4, 5, at 6

ORDER THIS BOOK

Mga katangiang hinahanap sa mahusay na programa sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan:

  • gumagamit ng mga kawili-wiling pamamaraan sa pag-aaral tulad ng pangkatang gawain, pananaliksik, paggamit ng komiks istrip, paggawa ng proyekto, at iba pa
  • tumutulong sa pagsusuri ng natutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing hahamon sa kanilang isipan at pagiging malikhain
  • naglalaan ng mga proyektong kapaki-pakinabang at mapagkakakitaan
  • ipinapaliwanag nang mahusay at detalyado ang mga aralin at alituntunin sa iba’t ibang gawain tulad ng pananahi, pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan, pag-iimbak ng mga pagkain, at marami pang iba

 

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search