Noli Me Tangere

Isang napapanahong edisyon, ang Noli Me Tangere, ay nagpapasigla sa kawilihan ng mga estudyante sa nobelang ito ni Rizal. Ito ay naglalaman ng maraming oportunidad upang mahasa ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Tinatalakay ang mga suliraning napapaloob sa Noli ayon sa kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon.

Author/s:

Teresita P. Capili-Sayo at Cresenciano C. Marquez, Jr.

Level/s: High School

ORDER THIS BOOK

Mahusay at kawili‑wili, ang aklat ay—

  • ginamitan ng makabago at makabuluhang mga talasalitaan
  • nagtatampok ng mga pantulong sa pag‑aaral ng nobela upang madaling maunawaan ang kahulugan nito
  • naglalaman ng makabagong mga pagsasanay at estratehiya sa pagpapalago ng talasalitaan, kasanayan sa pagbasa, at pag‑unawa sa binasa

 

 

Karapatang-ari:

1987

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search