Ekonomiks

Saligang kaisipan at prinsipyo sa ekonomiks ang naging tampok ng aklat na Ekonomiks. Binuo upang matulungan ang mga mag-aaral na nagsisimulang mag‑aral ng ekonomiks, sinikap ng mga awtor na gawing payak ang paraan ng presentasyon sa mga materyal hinggil sa ekonomiks.

Author/s:

Bro. Andrew Gonzales, FSC, Celso R. Gutierrez, Adelaida N. Hukom, Mark Anthony B. Perez, at Mary Joy T. Talusan

Level/s: Ikaapat na Antas

ORDER THIS BOOK

Mga pangunahing katangian:

  • Ginamitan ng mahahalagang datos at estadistika mula sa National Economic Development Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas
  • Nagtatampok ng mga gawaing sasanay sa mga mag-aaral na pag-aralan ang seksiyon sa pangangalakal at ekonomiks sa mga pahayagan
  • Naglalaman ng Talasalitaan at Talahulugan upang madaling maunawaan ang mga piling termino sa teksbuk
  • May mga pagsasanay sa dulo ng bawat leksiyon upang maging magaan ang pagtuturo ng ekonomiks at upang matulungan ang guro sa mabilis na pagkatunton sa paraan at antas ng pagkatuto ng mag-aaral

 

 

Karapatang-ari:

2001

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search