Diksyunaryo sa Ekonomiks

Naglalaman ng mahigit 1,400 salitang ginagamit sa iba’t ibang sangay sa disiplina ng ekonomiks.

Author/s:

Tereso S. Tullao, Jr., PhD

Level/s: High School

ORDER THIS BOOK

Ito ay para sa lahat!

  • Gabay ng mga gurong nagtuturo ng ekonomiks sa wikang Filipino
  • Sanggunian ng mga mag-aaral upang lalo nilang maunawaan ang paliwanag sa mga terminong ekonomikong binasa o inaral sa wikang Ingles
  • Gabay ng mga manunulat sa kanilang pagsusulat ng mga artikulo o aklat tungo sa pagpapalawak ng paggamit ng wikang Filipino sa disiplina ng ekonomiks
  • Mapagkukunan ng impormasyon ng mga opisyal ng pamahalaan kung papaano ipaliliwanag ang mga patakarang ekonomiko sa wikang madaling mauunawaan ng mga ordinaryong Pilipino
  • Para sa mga mamamahayag mula sa iba’t ibang midyum ng komunikasyon, magagamit itong patnubay sa kanilang pagtalakay sa mga kasalukuyang isyung ekonomikong bumabalot sa ating lipunan

 

 

Karapatang-ari:

2008

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search