DICES Aralinks Playground, Matagumpay!

“Maglaro ng games!” sigaw ng mga mag-aaral nang tanungin kung ano ang gusto nilang gawin sa loob ng silid-aralan. Maaring isipin na ang paglalaro ay hindi angkop na gawain sa loob ng silid-aralan ngunit hindi maitatangging ang mga kabataan ay natututo rin sa paglalaro. Kaya naman, itinatampok ng Phoenix Aralinks, sa pamamagitan ng Phoenix Aralinks Playground, ang mga gawain at larong may malaking naiaambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Binisita ng Phoenix Aralinks Playground ang Diocese of Imus Catholic Education System (DICES) – isang sistema ng mga paaralang parokyal na binubuo ng 24 na paaralan. Inanyayahang makiisa sa mga gawain ang mga stakeholders, mga administrador, mga guro, magulang, at mag-aaral upang lubos nilang maintindihan ang gampanin ng teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto.
Upang lalo pang mapagtibay ang paggamit ng teknolohiya sa loob ng silid-aralan, ang mga guro ng DICES ay magkakaroon ng training kaugnay ng pagsasakatuparan ng Aralinks Teachnology Program. Dito, tutulungan silang bumuo ng mga gawain, mga pagsasanay at maging mga laro na makatutulong sa kanilang pagtuturo.
Napuno ng tuwa at excitement ang lahat ng nakiisa sa Phoenix Aralinks Playground sapagkat kanilang natunghayan kung paanong nakatulong ang teknolohiya sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Hindi na makapaghintay ang lahat para sa susunod na school year kung kailan ang mga guro sa mga paaralan na kabilang sa DICES ay lalo pang mababahaginan ng mga kaalaman sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo sa tulong ng Aralinks Teachnology Program.
Sa pagtapos ng oras, tinatanong ang mga mag-aaral, “’Di pa kayo natatapos? ‘Di pa kayo nagsasawa?”. Mabilis naman ang naging tugon ng mga bata, “Hindi pa po!”. Bukod sa pagiging interesado sa mga bagong gawain na kanilang natunghayan sa Aralinks Playground, unti-unting nakikita ng mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya sa kanilang pag-aaral.
Enjoyed this? More posts like this
 • Layout Artist
  Layout Artist

  The Layout Artist is responsible for executing the pre-production, production, and post-production processes to meet editorial requirements in collaboration with the team.

 • Assistant to the Editor
  Assistant to the Editor

  The Assistant to the Editor is responsible for providing support at all stages of the publication process for books and other learning materials. He/she helps in facilitating, monitoring, and collaborating with the assigned Editorial-Production team as it delivers departmental and organizational objectives.

 • Field Marketing Assistant
  Field Marketing Assistant

  The Field Marketing Assistant (FMA) is one of the major supports of the Customer Service Officer (CSO) in applying sales and marketing strategies towards the achievement of maximum profitability and growth in line with the company vision and values.

Start typing and press Enter to search